Ansvarlige investeringer

Vores vision er at skabe et afkast blandt de bedste på et ansvarligt grundlag.

Derfor arbejder vi målrettet med ESGESGEn forkortelse af Environmental, social and corporate governance..

Pensionskassernes "Retningslinjer for ansvarlige investeringer" omfatter alle aktivklasser, samt regler om deltagelse i gruppesøgsmål. Retningslinjerne danner rammen for arbejdet og tager udgangspunkt i følgende:

En repræsentativ medlemsundersøgelse foretaget i december 2012 blandt medlemmerne i de tre pensionskasser i Unipension viste, at medlemmerne finder det vigtigt at investere på et ansvarligt grundlag.


UN PRI

UN PRI er et globalt initiativ, som fastsætter retningslinjer for ansvarlige investeringer på globalt plan. De selskaber, som har tilsluttet sig UN PRI, repræsenterer til sammen ca. 59.000 mia. USD. Unipension tilsluttede sig UN PRI i 2009.

Unipension FAIFs direktør og investeringschef, Niels Erik Petersen, er medlem af UN PRI’s bestyrelse.